Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://vroom-szeged.hu

 

Kezelt személyes adatok köre, és milyen céllal gyűjtjük azokat

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelvételi űrlapon a felhasználótól a következő adatok megadását kérjük: név, e-mail cím, telefonszám.

 

Sütik

Az oldal használata során a működésből adódóan ún. munkamenet (session) sütiket használ. Ezen sütik célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen böngészhessék a vroom-szeged.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatot.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A felhasználói adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kizárólag a kapcsolatfelvétel célját szolgálja.

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A személyes adatokat a kapcsolatfelvételt követően egy héten belül töröljük, és egyéb célra nem hasznájuk fel.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon keresztül megadott személyes adatok esetén kérhető ezen adatok megküldése, amely minden adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk.

Panasztétel az adatkezelőnél: info [kukac] vroom-szeged [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a vroom-szeged.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

 

További információk

 

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)